alopecia_nerviosaAlopècia nerviosa

És aquella alopècia relacionada als estats d’estrès que pateixen les persones. Es distingeixen 2 tipus d’estrès: l’intern, que es manifesta per fatiga, excés de treball, insomni i l’extern, provocat per la pol · lució ambiental, radiacions ultraviolades, entre d’altres. Tots dos tipus d’estrès poden arribar a provocar una alopècia nerviosa. Tractament multifactorial és el que s’ha de fer.

Causes i característiques

Els tractaments de l’alopècia nerviosa varien segons el factor causal. Comencem per recordar que l’alopècia nerviosa està íntimament relacionada amb 3 tipus d’estrès: Estrès inflamatori: Atac cel · lular associat a la presència d’elements pro-inflamatoris.

Estrès motivat per radicals lliures:

Atac cel · lular associat a presència excessiva de radicals lliures.

Estrès isquèmic.

Els nivells prolongats o elevats d’estrès poden causar la detenció del creixement capil · lar i la conseqüent caiguda de cabell. El quadre clínic de l’alopècia nerviosa està associat bàsicament a l’estat anímic del pacient, encara que no es coneixen els passos intermedis fisiopatològics entre l’estrès fins que es produeix la caiguda de cabell. Els factors que poden portar a un estrès emocional són variats: des de la desocupació laboral, la malaltia greu d’un familiar proper, la pèrdua d’un ésser estimat, fins i tot conflictes conjugals o dificultats en l’estudi. Hi ha casos que l’alopècia nerviosa té les mateixes manifestacions que l’alopècia areata, on habitualment la zona danyada torna a regenerar espontàniament en el termini de 6 a 12 mesos, fins i tot administrant medicació amb efecte placebo.

Mecanisme d’acció

El cabell creix en cicles repetits. La fase de creixement actiu dura aproximadament 2 anys i és seguida per una fase de repòs de 3 mesos, que va seguida per una fase de caiguda de cabell. La pèrdua diària normal és de 100 cabells. Quan hi ha un estrès extrem, fins al 70% dels fol.licles poden entrar prematurament en la fase de repòs, que és seguit per una caiguda de cabell prop de 3 mesos després. Aquesta pèrdua pot no ser relacionada amb la causa, perquè van passar més de 90 dies i com l’alopècia nerviosa es caracteritza per una pèrdua uniforme de cabell no apareixen zones de calvície. Si les causes de l’alopècia nerviosa no desapareixen els fol.licles queden atrofiats, donant lloc a un cabell més fi que disminueix el volum de la cabellera. Generalment, quan la situació millora, el cabell recomença a créixer en aproximadament 6 mesos. En aquests casos s’utilitza com a tractament de l’alopècia nerviosa un suplement vitamínic específic per al cuir cabellut, que ajuda a millorar la situació.

Hi ha un tipus d’alopècia nerviosa que ocorre en nens sotmesos a una situació d’estrès sever, on el professional tractant ha d’enfrontar la dificultat terapèutica que comporta la curta edat del pacient, sinó també a les conseqüències de l’estrès sobre el sistema immunològic del nen. Per això, el tractament de l’alopècia nerviosa en els nens ha de ser enfocat en forma multifactorial, incloent en aquest enfocament el nivell del sistema immunològic d’aquests. En els casos excepcionals on hi ha una pèrdua de cabell definitiva, per falta de regeneració i destrucció total dels fol.licles pilosos, l’alopècia nerviosa requereix un implant capil.lar com a tractament.
En CAPILAR CENTRE disposem d’experts en microtrasplant capil·lar, en una primera visita informativa es valora al pacient i amb tota sinceritat se li expliquen expectatives i solucions al seu problema.
Hem tractat a molts pacients amb aquest tipus d’alopècia i s’han aconseguit resultats òptims en poques sessions i fins i tot en algun cas amb una sola sessió ha estat suficient.

* Disposem de fotos d’abans i després degudament autoritzades pels pacients.