Punch o Micro Punch

transplante-diag5

El terme punch o “sacabocados” s’usaven per designar una tècnica que antigament s’usava en implantologia capilar.
L’ús d’aquesta tècnica és inacceptable avui dia donat els mals resultats que presenta.
S’extreien mini-flocs de pèl de la zona donant i s’implantaven a la zona afectada.
Estèticament presentava el pèl creixent en flocs deixant clars allà on aquests no eren implantats, col·loquialment es diu “pèl de canell” avui dia.

Actualment, independentment de si van ser extretes mitjançant la tècnica FUSS o SER, les unitats foliculars s’han d’implantar una a una, respectant la inclinació natural del borrissol originals. Això insume més temps d’intervenció però serà gratificat amb uns resultats sens dubte naturals.

 

*La imagen pertenece a la clínica Gardel de implantes capilares.